1
2
3 Straatnamen van Zierikzee

U bevind zich hier: Sander Coumou > Stamboom > Coumou > Geschiedenis > Straatnamen Zierikzee

 

Straatnamen van Zierikzee


Herkomst

Omdat Zierikzee een stad is waar de ontwikkeling in de vorige eeuwen is achtergebleven bij de rest van Nederland is er weinig veranderd aan de infrastructuur van de stad. Hieronder zie je een oude plattegrond van de stad van circa 1751.

STadskaart Zierikzee

De straten die in mijn genealogie voorkomen vind je hieronder terug met een uitleg hoe men tot de straatnaam is gekomen.

Nieuwe BogerdstraatNieuwe Bogerdstraat
De Nieuwe Bogerdstraat (foto hiernaast circa 1900, met links 2 vrouwen Coumou) heette oudtijds de Nieuwe port of Nieupoord, benamingen die vanaf 1368 regelmatig worden aangetroffen, voor het laatst in 1659. Het gedeelte van de Nieuwe Haven tot de Krepelstraat heette oorspronkelijk Boomgartstraat. Door samenstelling van Nieuwpoort met Boomgartstraat ontstond de benaming Nieuwe Bogerdstraat. Aan de westzijde van deze straat was de boomgaard van het predikherenklooster gelegen. De nieuwe naam Nieuwe Bogerdstraat komt voor het eerst voor in 1625. Het Zeeuwse woord voor boomgaard is boogerd. In 1620 wordt gesproken over Brouweriestrate, herinnerd aan de bierbrouwerij De Witte Leeuw, die stond op de hoek met de Krepelstraat. In 1671 komt de aanduiding het Lange Vischlop voor. Deze naam werd geïnspireerd door het feit dat de Nieuwe Bogerdstraat in het verlengde van de Visstraat ligt.

Van 1811-1813 werd de Nieuwe Bogerdstraat tijdelijk omgedoopt in Rue de Mans (De Manstraat). Judocus Cardinaal, pastoor van de zierikzeese Rooms-Katholieke parochie, bediende zich van de schuilnaam De Man. In 1764 verzocht hij bij het stadsbestuur een eigen kerk te mogen bouwen. Deze kerk werd in 1768 ingewijd en had haar ingang aan de Paardenstraat. In de volksmond heet de Nieuwe Bogerdstraat: de Nieuwstraete. In de nieuwbouwwijk Malta werd een van de straten Bogaardstraat genoemd, waardoor wel eens vergissingen ontstonden.Varremarkt

Varremarkt
De Varremarkt (foto rechts) wordt vanaf de 16de eeuw aangeduid als Verdemarct of Verremarkt. Het woord var betekent stier. De Varremarkt was dan ook de plaats waar vee werd verhandeld. Ook werd de Varremarkt wel genoemd Beestemarckt, onder andere in 1521. Het noordelijke deel van de Varremakrt werd ook aangeduid als Suvelmarkt (1599), later (vanaf 1637) als Botermarkt. Ook de Varremarkt werd in 1811 tijdelijk voorzien van een Franse naam La place Louis Napoleon (Lodewijk Napoleonmarkt) Lodewijk Napoleon was de broer van keizer Napoleon en koning van Holland, 1806-1810.

Nieuwe Haven
De Gouwe, het water dat Schouwen en Duiveland scheidde, verzandde op het eind van de middeleeuwen. Om Zierikzee na het Spaanse beleg in 1575/1576 nieuwe levenskansen te bieden was een goede verbinding met open zeewater een dringende noodzaak. Daarom werd in de jaren 1597-1599 een havenkanaal gegraven dat de zuidelijke stadsgracht aansluiting gaf op de Oosterschelde. De muur aan de zuidkant werd afgebroken waardoor een nieuw kanaal ontstond. Ter onderscheiding werd de oude haven nieuwe haven genoemd. In 1811 werd de Nieuwe Haven tijdelijk omgedoopt on Le Port Imperial (keizerlijke haven). Na de terugtocht van keizer Napoleon's troepen werd de oude naam weer officieel. In de volksmond heet de Nieuwe Haven: de kaoie (de kade).

De Vagerstraat
Een van de zijstraten van de Caustraat, in de wijk Malta, werd genoemd naar mr. Christiaan de Vager (1586-1642)hij was raad, schepen en vijfmaal burgemeester. Tevens was hij een groot aantal jaren weesmeester en heemraad van het waterschap Schouwen. In 1626 werd hij opperdijkgraaf van dit waterschap, welke functie hij tot zijn overlijden bekleedde. Mr. Christiaan de Vager studeerde in Leiden. Hij huwde driemaal: in 1611 met Cornelia Stoutenburg, in 1633 met Agatha Teelinck en in 1637 met Anna Steengracht. Acht kinderen werden uit deze huwelijke geboren. de Straatnaam werd vastgesteld bij het raadsbesluit van 9 juni 1965.Krepelstraat

Krepelstraat
Op 10 april 1608 besloot de raad een nieuwe straat aan te leggen. Deze nieuwe straat werd naar het ongelijk plaveisel genoemd. Ook de aanduiding Kreupelstraat wordt aangetroffen. De later in het verlengde aangelegde Schuttershofstraat werd ook wel Nieuwe Krepelstraat genoemd. De huidige Krepelstraat (foto rechts) werd in dat geval aangeduid als Oude Krepelstraat. Een andere naam voor de Krepelstraat was Brouwerijstraat. Op de hoek met de Nieuwe Bogerdstraat vond met de brouwerij De Witte Leeuw en in de straat zelf de brouwerij De Swaen.

J.J. Bogaard


 

 

 

 

 

 

 

BogaardstraatBogaardstraat
In de wijk Malta zijn de meeste straten genoemd naar vroegere Zierikzeese burgemeesters. Een van die burgemeesters was mr. Jan Jacob Bogaard (1738-1791 foto hierboven), die driemaal burgemeester was. Jan Jacob Bogaard werd geboren in Sluis waar zijn vader pensionaris was van het Vrije van sluis. Jan Jacob studeerde in Utrecht en vestigde zich in 1764 in Zierikzee. In 1779 werd hij lid van de raad, welke functie hij tot zijn overlijden bekleedde. In 1773 huwde hij met Sarade Kanter. Het gezin woonde vanaf 1782 in het huis De Mossel (thans Corneliastichting) aan het Havenpark. De Bogaardstraat (foto rechts) loopt tussen de Mulockstraat en de Calandweg. Het raadsbesluit tot het geven van deze naam dateert van 25 april 1956.

 

Vissersdijk
De Vissersdijk komt als naam voor vanaf de 16de eeuw. De vissers, die er woonden, hebben hier als naamgevers gefungeerd. In de 17de eeuw werd een deel van de Vissersdijk ook wel aangeduid als de Voorstad. In 1661 komt de typische Zeeuwse dialectvariant Vistersdijck voor.

Vismarkt armenwoningenVismarkt slachtershuisje

 

 

 

 

 

 

 

 

Vismarkt
De Vismarkt in de Sint Domusstraat dateert van 1804 toen deze naar hier werd overgebracht van de hoek Visstraat-Sint Domusstraat. Links is een galerij waar de vis werd schoongemaakt. Rechts bevinden zich twee kleine woningen (foto rechts), die bewoond werden door armen. In het midden (foto links) staat het slachtershuisje. Binnen de ruimte voor het huisje, gevormd door banken, werd de vis afgeslagen. Op dinsdag 30 juli 1805 werd de Vismarkt voor het eerst gebruikt.

Visstraat
In 1418 komt deze straat voor als Tarmanslop, vermoedelijk een vervorming van 't Armenslop. Later, nog in diezelfde 15e eeuw, komt de naam Visslop in gebruik. De vismarkt werd in 1470 van de Stenenbrug (tegenover de Gasthuiskerk) overgebracht naar het zuideinde van de visstraat. Vanaf deze tijd wordt de benaming Visslop gebruikt. De aanduiding slop vond men in deze 20e eeuw niet meer passend. Oorspronkelijk betekende slop: nauwe doorgang tussen huizen of andere gebouwen. Nu was dit echter geworden: smalle of doodlopende armoedige steeg. Verschillende winkeliers gebruikten op hun briefpapier en in advertenties de naam Visstraat. Mede hierom besloot de gemeenteraad op 23 juli 1963 de naam te wijzigen in Visstraat.

De informatie hierboven is overgenomen uit een boekje dat ik gevonden heb in het archief van Middelburg. Straatnamen van ZIerikzee, geschreven door de heer H. Uil, gemeentearchivaris Zierikzee.

Meer weten?
De oorsprong van de familienaam Coumou ligt in Zierikzee. Hier treft u de geschiedenis van Zierikzee.
De straatnamen van Zierikzee hebben vaak een verhaal. De begraafplaats te Zierikzee, ontstaan en in gebruikname.
Zierikzee bezit vele monumentale gebouwen, op deze pagina vind je beschrijvingen en foto's.
Een van de gemeentearchivarissen van Zierikzee was de heer P.D. de Vos, lees hier meer over hem.
Lees hier over Dingeman Coumou, die diende onder Napoleon. Het ijzingwekende verhaal van matroos Jan Coumou.
Lees hier meer over het eerste deel van het leven van FWK Coumou 1911-1945.
De familienaam Coumou, vindt deze naam zijn oorsprong in Frankrijk (Hugenoten) of Zeeland?
Hoe zit het met de Hugenoten?
Een molen genaamd Coumou?

Vragen/opmerking? mail mij!

6
15
16 17 18