1
2
3 Samenvatting Coumou

U bevind zich hier: Sander Coumou > Stamboom > Samenvatting Coumou

Samenvatting Coumou

Coumou (uitspraak koumouw)

Oudst bekende voorvader.
De stamboom gaat terug tot het jaar 1555. De oudst bekende voorvader heet Pieter Jobso en was 2x getrouwd. Met zijn tweede vrouw kreeg hij in ieder geval 4 kinderen. Vanaf die datum begint de stamboom.

In totaal zijn er op dit moment (anuari 2015) ruim 5150 personen opgenomen in de stamboom en het aantal groeit nog steeds. Er zijn meer dan 2000 relaties. Hierbij zijn er inmiddels ruim 2550 akten opgenomen als bewijs van de verschillende gegevens. Inmiddels is er ook een begin gemaakt met het invoeren van adressen waar familieleden gewoont hebben. Dit heeft een collectie opgeleverd van meer dan 400 woningen.

Herkomst Coumou, Comouwe, Komouwe, Mouwe, Mouw

Er is nog geen antwoord op waar de naam Coumou voor staat. Er zijn nu 2 theorieen die ieder nog niet voorzien zijn van voldoende bewijs. Hieronder zal ik van alle twee een korte beschrijving geven.

Van Mouwe tot Coumou

Volgens overlevering is de naam ontstaan doordat een van de voorvaderen Co heette, hij was schipper en droeg voor zijn werk (visser) beschermende mouwen. Een tweede versie is dat hij een rang had overgeslagen en dit was op de mouwen te zien.
Hij werd Co met de Mouwe genoemd. Dit is verbasterd tot Coumou.
In januari 2010 las ik een brief van gemeentesecretaris P.D. de Vos uit Zierikzee, die uitleg gaf over de mogelijke oorsprong van de naam Coumou en dit verhaal bevestigd.

Deze brief kunt u hieronder lezen.

------------------------------------------------------------------- 1e pagina --------------------------1911-11-21 brief pddevos 1-------------------------------

"Zierikzee, 21 nov. 1911

 

 

Geachte Heer!

 


Indertijd nadat ik u eene geslachtslijst uwer familie had gezonden,
vroeg U mij naar den oorsprong van den naam Coumou.
Die naam, welke in de 18e eeuw ook voorkomt als Komouwe, enz,
was zoo vreemd dat de beteekenis niet op te lossen was.

 


Enige tijd echter geleden vond ik enkele uwer voorvaders vermeld in notariele stukken met den naam (of bijnaam) Mouwe. Zoo b.v.
30 maart 1711 testament van Tonis Cornelis Mouwe, varensman, toen ziek zijnde en Maatje Adriaans zijne vrouw
26 april 1713, genoemd Maatje

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 2e pagina -------------------------------1911-11-21 brief pddevos 2---------------------------

 

 

Adriaens, weduwe van Tonis Cornelisz en twee zoons Adriaan Tonis,
oud 18 jaar, en Marinus Tonis, oud 16 jaar.


1 februari 1720 testament van Adriaen Tonis Mouwe, jm. varensman,
ten bate zijner moeder Matje Adriaan weduwe van Tonis Cornelis Mouwe
1 februari 1720 gelijkluidend testament van Marijnis Tonis Mouwe, "stierman te visse".


3 maart 1723. huwelijksvoorwaarden van Marinus Tonisse Mouwe, stuurman ter visscherij, jm., a. Janna Roelants de Jonge j.d.
De naam der familie was dus in het begin der 18e eeuw: Mouwe.
Dit is althans een Nederlandsch woord, zal ongetwijfeld wel mouw zijn. d.w.z. armbedekking. Onwillekeurig denkt men dan aan die kledingstukken, welke de visschers

 

 

 

 


---------------------------------------------------------------------3e pagina ---------------------------1911-11-21 brief pddevos 3------------------------------gebruiken bij het inhalen der netten, het schoonmaken der visch, enz. losse mouwen van oliegoed of leder. Daar uwe voorouders varenslieden of vischers waren (de vischerij was hier toen zeer bloeiend) is de oorsprong van den naam mouw of mouwe wellicht dat daarin te vinden, vooral in een tijd, dat er veel bijnamen voorkwamen, die later onwillekeurig in familienamen overgingen.

 

 

 

Van den naam Mouw of Mouwe tot Co- of Komouwe, later Comou Coumou, is slechts één stap. Het voorvoegsel Co of Ko kan eene verkorting zijn van Cornelis of Jacobus of uit anderen, hoofde zijn aangebracht.
In de hoop u althans eenig licht over den oorsprong van uwer
familienaam te hebben ontstoken,
blijf ik, hoogachtend en na groete
... uw dienaar
p.d. de Vos"

 

 

 

 

 

Van Coumoul tot Coumou, Franse afkomst

Een tweede verklaring is, indien Coumou voortkomt uit de Franse naam Coumoul dat er sprake kan zijn van een beroepsbijnaam voor een korenmeter op grond van de betekenis van het Occitaanse woord comol = 'volle maat'.
Deze verklaring is opgenomen door Dr. F. Debrabandere is zijn boek 'Woordenboek van de familienamen in Zeeland'

debrabandere

Zie hiervoor Ook de vermelding in de Nederlandse Familienamenbank.

De franse invloed in Nederland is met name gekomen door de masale vlucht van de hugenoten uit Frankrijk. Een korte beschrijving van het hoe en waarom vind je hier.

Op 10 April 2010 heb ik onderzoek gedaan naar de mogelijk franse herkomst van Coumou in het CBG (Centraal Bureau voor Genealogie) te Den Haag. Het CBG herbergt de Waalse archiefen waarin de overgekomen fransen zijn opgenomen. In de archieven van het CBG heb ik hiervoor geen aanwijzing kunnen vinden op de naamsvarianten zoals deze volgens mijn onderzoek voorkomen in de genealogie Coumou. TEgenwoordig valt via internet heel gemakkelijk informatie te vinden zo ook het telefoonboek van frankrijk. Hierin is geen enkele Coumou te vinden.
Ik heb hierover contact gehad met de heer de Brabandere, zijn reactie is letterlijk:
Het is normaal dat Coumou als 'kouwmouw' werd uitgesproken en geassocieerd met een mouw. Dat een Zeeuwse familienaam Franse roots zou hebben, is toch niet ongewoon?
Het lijkt hierdoor wel alsof hij Coumou frans vind klinken en omdat er meerdere franse naar Zeeland zijn getrokken dan conlusie heeft getrokken dat Coumou van franse afkomst is.

Spreiding

In de loop der tijd zijn familieleden uit hun geboorteplaats (Zierikzee, Zeeland, Nederland) vertrokken. Voor een overzicht van de spreiding binnen de Benelux zie de linker afbeelding.
De rechter afbeelding is een animatie van deze spreiding per 20 jaar over de Benelux.

Coumou migratiekaart nederlandspreidingsanimatie

Top namen

In de stamboom komen vele mensen voor met veel verschillende namen.uiteraard zijn er namen die vaker en minder vaak voorkomen.
De Achternamen
382 x Coumou
154 x Zee
193 x de Vos
73x Kapteyn
55x van Dijk
53x den Ouden
51 x Tupker

De Voornamen:
114 x Jan
111 x Cornelis
95 x Pieter
79 x Johannes
74 x Maria
69 x Johanna

Stamboom tekening

Hieronder een tekening van de stamboom zoals deze in juli 2014 was. Alle zijtakken zijn weggelaten omdat het anders onoverzichtelijk wordt. Daaronder zie je een cirkeldiagram, hierin alle familie in een cirkel om mij heen getekend. Dit diagram is tevens gemaakt in augustus 2011.

Coumou juli 2014

Cirkeldiagram

 

Meer weten?
De oorsprong van de familienaam Coumou ligt in Zierikzee. Hier treft u de geschiedenis van Zierikzee.
De straatnamen van Zierikzee hebben vaak een verhaal. De begraafplaats te Zierikzee, ontstaan en in gebruikname.
Zierikzee bezit vele monumentale gebouwen, op deze pagina vind je beschrijvingen en foto's.
Een van de gemeentearchivarissen van Zierikzee was de heer P.D. de Vos, lees hier meer over hem.
Lees hier over Dingeman Coumou, die diende onder Napoleon. Het ijzingwekende verhaal van matroos Jan Coumou
De familienaam Coumou, vindt deze naam zijn oorsprong in Frankrijk (Hugenoten) of Zeeland?
Hoe zit het met de Hugenoten?
Een molen genaamd Coumou?

De kwartierstaat van de stamboom Coumou vind u hier.

Vragen/opmerking? mail mij!

6
15
16 17 18