1
2
3 Dingeman Coumou

U bevind zich hier: Sander Coumou > Stamboom > Coumou > Geschiedenis > Dingeman Coumou

Oproep brief februari 1813

Dingeman Coumou

Dingeman Coumou is geboren op zondag 2 september 1792 en 3 dagen later werd hij gedoopt.
In februari of maart 1813 word hij opgeroepen om in dienst te treden in het leger van Napoleon Bonaparte. Er was een verordening dat aangaf dat een bepaald aantal mannen uit de steden moesten worden geleverd om te vechten in het leger (afbeelding rechts). Volgens dit artikel moest het arrondissement Zierikzee 50 mannen leveren (Tholen 18, Brouwershaven 12, Zierikzee 20). De selectie ging als volgt, alle mannen van een bepaalde leeftijd moesten een lotnummer komen halen. De eerste 20 (aantal opgeroepen) in Zierikzee werden in het leger opgenomen. Als iemand niet kwam opdagen dan moest nr 21 komen en zo verder tot er in totaal 20 soldaten waren. De weigeraars kwamen op een opsporingslijst te staan en daar werd actief naar gezocht. Indien de weigeraar minderjarig was dan moesten zijn ouders een boete betalen van ongeveer 700 gulden wat in die tijd gelijk stond aan 2 jaarsalarissen.
Bij indienst treding werd de naam, Dingeman Coumou vastgelegd. Bij aankomst in Douai is door de Fransen uitgebreid vastgelegd hoe hij eruit zag. Daarom weten we de volgende beschrijving: lengte 1.74 meter, haar en wenkbrauwen kastanjebruin, ogen grijs, voorhoofd laag, arendsneus, gewone mond met een ronde kin, ovaal gelaat en een bleke huidskleur. Beroep bakkers jongen.
Dingeman is Soldaat te voetin dienst getreden bij het 9e regiment artillerie te voet. Een regiment bestond uit ongeveer 3000 man.

Dingeman en zijn medestrijders droegen waarschijnlijk de volgende wapens bij zich: bajonet, pistool en musket.
Een musket is een wapen dat erg veel tijd vergde om te laden, Het laden kostte tussen de 30 en 60 seconden. Laden en schieten werd veelal in lange rijen teglijk uitgevoerd. Zo verkreeg men een regen van kogels waardoor de kans om iemand te raken groter werd. Bij een afstand van 80 meter was het nagenoeg onmogelijk om de tegenstander te raken. Veelal werd er gewacht tot de tegenstander tot ongeveer 20 meter genaderd was.

 

Tijdens oefeningen werd ongeveer 20 km per dag lopen. Onderweg naar een slagveld kon dit oplopen tot zo'n 60 km per dag. Een goed getraind regiment haalde soms 120 km per dag!
Tijdens zijn dienst heeft Dingeman een lange route afgelegd. Dingeman is in ieder geval langs de volgende plaatsen geweest:
15-03-1813     Ingelijfd in het Frans – Nederlands leger van Napoleon Bonaparte
29-03-1813     Van Zierikzee naar Middelburg
01-04-1813     Van Middelburg naar Vlissingen
                        Oversteek naar Breskens
02-04-1813     Naar Eekloo, West-Vlaanderen (België)
03-04-1813     Van Eekloo naar Gent, Oost-Vlaanderen (België)
04-04-1813     Van Gent naar Deijnse, Oost-Vlaanderen (België)
05-04-1813     Van Dejnse naar Coutray [tegenwoordig Kortrijk], West-Vlaanderen (België)
06-04-1813     Van Coutray naar Lille [tegenwoordig Rijssel], Noordoost - Frankrijk
                        Rust ….. 2 nachten overnacht
08-04-1813     Van Rijssel naar Douai, Noordoost Frankrijk
26-04-1813     Van Douai naar Ziddaa [tegenwoordig Sedan], Ardennen (Noordoost - Frankrijk)
                        Van Ziddaa naar Metz, Lotharingen (Noordoost - Frankrijk)
23-05-1813     Aangekomen in Herford, Pruisen (Duitschland)
                        Vanuit Herford naar Leipzig en Dresden, Saksen (Duitschland)Route

Foto Boven: Kaart van Nederland-Belgie-Frankrijk-Duitsland met in het rood de route van Dingeman aangegeven.

Te Middelburg is Dingeman ingelijfd bij de kanonniers, zoals hij zelf schrijft in een brief aan zijn ouders, vanwege zijn lengte.
Hier heeft hij kanonniers kleding gekregen. Volgens Napoleon was het belangrijk dat soldaten het lang volhielden daarom deed hij er alles aan om hen goed te trainen en trots te maken. Soldaten kregen mooie uniformen en er ging muziek mee.

Na de slag bij Dresden (extern, engelstalig), van 26 en 27 augustus 1813, werd het leger van Napoleon Bonaparte onder aanvoering van Generaal Dominique Vandamme opgedragen het verslagen geallieerd Oostenrijks-Russisch-Pruisisch leger, onder leiding van de Russische veldmaarschalk Barclay de Tolly, te achtervolgen.
Bij het Boheemse stadje Kulm, tegenwoordig Chlumec u Chabařovic in Tsjechië, haalde Generaal Vandamme de troepen van de Rus Alexander Ostermann-Tolstoi in. Echter Vandamme werd ingesloten door de geallieerde troepen en verloor deze slag. Aan Frans-Nederlandse kant waren er ongeveer 5000 doden en gewonden en tussen de 7000 en 15.000 soldaten werden krijgsgevangen gemaakt.

Tijdens zijn dienst stuurt Dingeman ten minste 4 brieven naar zijn ouders. In deze brieven steekt hij zijn ouders een hart onder de riem en vraagt hoe het hen vergaat. Hij hoopt dat het goed met hen gaat en is blij met het eten dat hij krijgt. Dit is bewonderingswaardig te noemen gezien de grote afstand die hij (te voet) heeft afgelegd en waarschijnlijk onder slechte omstandigheden.
De brieven werden zo klein opgevouwen dat er een pakketje overbleef van 3 x 3 cm. Zowel de verzender als ontvanger van de brieven moesten betalen. Het is bekend dat sommige vanuit het thuisfront het bericht kregen om niet te veel te schrijven omdat zij de kosten niet konden betalen.

Uit de brieven van Dingeman aan zijn ouders vallen de volgende dingen op:
Hij kreeg geen 'Hollandse kost' meer, maar 's ochtends Franse soep, na de middag fijn gestampte aardappelen en tussendoor, als hij honger had, commiesbrood en water.
In Middelburg (waar hij zijn kanonnierskleren kreeg) heeft hij een eigen jas en broek teruggestuurd aan zijn ouders omdat zijn bepakking te zwaar werd.
In Rijssel verlieten op 8 april zijn kameraden Koo de Clau en Piet Trijselaar hem omdat ze naar de marine gingen in Rosjevort.

In oktober 1817 schrijft Sergt. D. Hemsing in een brief aan de ouders van Dingeman dat Dingeman is overleden in december 1813. De brief is 4 jaar na zijn overlijden geschreven. Zijn moeder is een maand na het schrijven van deze brief overleden, of zij het ooit gelezen heeft is de vraag.

De soldaten die overleden, sneuvelden meestal niet op het slachtveld, slecht 10% vond hier de dood. De overige gingen dood aan ziektes e.d. medisch zorg bestond veelal uit het amputeren van lichaamsdelen, aan verdoving werd in die tijd nog niet gedaan.
Als soldaten gevangen werden genomen, werden zij veelal vernederd, zo moesten zij zich volledig uitkleden. Dit omdat eerder geroofde buit in de kleding werd verstopt.

Na publicaties van een stukje van dit artikel in het Mededelingenblad van de Nederlandsche Genealogische Vereniging afdeling Zeeland kregen wij reactie van Jan. Jan heeft in febriuari 2007 het archief in Parijs bezocht. Hier heeft hij een foto gemaakt van het stamboek van het 9e regiment artillerie a pied. op een van deze bladzijde komt Dingeman Coumou voor opgemaakt op 10 juli 1814. Zie de afbeelding hieronder.Inschirjving Parijs

Het vreemde hiervan is dat Dingeman volgens de brief van Sergant Hemsing in december 1813 is overleden. 1 van beide documenten klopt dus niet. ten tweede is deze inschrijving vreemd omdat de oorlog immers sinds april 1814 was afgelopen na het aftreden van Napoleon. Verder onderzoek zal dus moeten plaatsvinden.

Dit artikel is tot stand gekomen dankzij:
Ine Coumou (transcripties bronnen, redactie)
Carla Coumou (transcripties bronnen, vertaling Franse bronnen)
Chris van Splunter (aanleveren plattegronden)
Ruud Jongerius (redactie)

Meer weten?
De oorsprong van de familienaam Coumou ligt in Zierikzee. Hier treft u de geschiedenis van Zierikzee.
De straatnamen van Zierikzee hebben vaak een verhaal. De begraafplaats te Zierikzee, ontstaan en in gebruikname.
Zierikzee bezit vele monumentale gebouwen, op deze pagina vind je beschrijvingen en foto's.
Een van de gemeentearchivarissen van Zierikzee was de heer P.D. de Vos, lees hier meer over hem.
Lees hier over Dingeman Coumou, die diende onder Napoleon. Het ijzingwekende verhaal van matroos Jan Coumou.
Lees hier meer over het eerste deel van het leven van FWK Coumou 1911-1945.
De familienaam Coumou, vindt deze naam zijn oorsprong in Frankrijk (Hugenoten) of Zeeland?
Hoe zit het met de Hugenoten?
Een molen genaamd Coumou?

Vragen/opmerking? mail mij!

6
15
16 17 18